Natječaj za provedbu podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava – provedba operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

09/06/2016

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za provedbu 
 
podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“
 
Prihvatljivi prijavitelji:
  • šumoposjednici
  • udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • udruge civilnog društva
  • pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode
 
Prihvatljivi troškovi:
  • prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (idejni plan ulaganja te ostala projektno-tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova. 
  • prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

                  - uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu

                   - izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča

                                                             
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
 
Visina tražene potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
                                             najviša vrijednost javne potpore po projektu je 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja do 17.listopada.
 
Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama  Narodnih novina.