Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

02/06/2016

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
 
Prihvatljivi prijavitelji:
šumoposjednici
udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 
trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.
 
Prihvatljivi troškovi: konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
                                          konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i
                                          konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.
 
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
 
Visina tražene potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
                                                 najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. lipnja do 10.listopada.
 
Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama  Narodnih novina.