Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«

02/06/2016

Agencija za plaćanja raspisala je natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.
 
Prihvatljivi korisnici: su Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu Agencije za plaćanja.
 
Prihvatljive aktivnosti: su aktivnosti iz:
  • tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru Podmjere 19.2.
  • tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti suradnje LAG-a« i 19.3.2. »Provedba aktivnosti suradnje LAG-a« u okviru Podmjere 19.3.
  • tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« u okviru Podmjere 19.4.
 
Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz lokalne razvojne strategije (LRS).
 
Intenzitet potpore: iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
 
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 3. lipnja 2016. do 1. srpnja 2016.
 
Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanja ili u Narodnim novinama.