Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017.

01/06/2016

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017.

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 8.000.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću.

Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna.

3. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Udruga prijavljuje samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 31. kolovoza 2017. godine.

Prijava projekta u partnerstvu je obavezna s minimalno jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u županiji u kojoj se projekt provodi. Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca (mrežna stranica: http://eobrasci.mzos.hr) te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca. Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj.

Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno na adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „ZA NATJEČAJ - IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE- UDRUGE - NE OTVARAJ“

Rok za prijavu na Natječaj je 1. srpnja 2016. godine.

SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE.