Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu.

09/06/2016

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za dodjelu namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, sukladno Programu »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu.
 
Prihvatljivi korisnici: skupine proizvođača (svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda) koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 
 • članovi skupine su pretežito proizvođači ili prerađivači istoga proizvoda
 • skupština ili drugo mjerodavno tijelo skupine je donijelo odluku o zaštiti naziva proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta
 • skupina je potpisala predugovor/ugovor u 2015. ili 2016. godini s izrađivačem specifikacije proizvoda za usluge izrade prijedloga specifikacije proizvoda i izrade specifikacije proizvoda, koji nije član skupine i nije vlasnički povezan s članovima skupine, koja će se izraditi u roku do najduže 24 mjeseca od potpisivanja predugovora/ugovora
 • Povjerenstvo za provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljenog Prijedloga specifikacije proizvoda

Skupinom se može smatrati fizička ili pravna osoba kada se dokaže da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

 1. jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev
 2. s obzirom na zaštićene oznake zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, definirano zemljopisno područje posjeduje svojstva koja se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima.
   

U slučaju kada su ukupni iznosi traženih potpora svih potencijalnih korisnika koji su podnijeli valjani Zahtjev za potporu veći od raspoloživih sredstava namijenjenih za provedbu Programa, prednost u sufinanciranju će imati skupine iz jedinica područne (regionalne) samouprave s manjim indeksom razvijenosti te skupine koje do sada nisu primile potporu iz ovog Programa.

 
Prihvatljivi troškovi, iznos i udio potpore:
Sredstva javne potpore iznose ukupno 589.000,00 HRK.
 
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje:
 1. 75% troškova izrade prijedloga specifikacije proizvoda i specifikacije proizvoda, najviše do 50.000 kn;
 2. 85% troškova za laboratorijska ispitivanja, potrebna za izradu specifikacije proizvoda, najviše do 10.000 kn,
 3. 75% troškova za anketna ispitivanja tržišta, najviše do 15.000 kn.
Visina potpore po pojedinom korisniku ne može prijeći 75.000 kn (uključujući PDV).
 
Zahtjev za potporu podnosi se na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koji je sastavni dio ovog Natječaja i nalazi se u Prilogu I., zajedno s propisanom dokumentacijom u roku od 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.