Natječaj Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

06/07/2018

 

Ured za udruge Vlade Republike hrvatske je u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveni-ekonomski rast i razvoj. Cilj Poziva je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

Specifični ciljevi su:

1. doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitetu života kroz razmjenu znanja i iskustava;

2. osnažiti partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva;

3. doprinijeti povećanju lokalnih (administrativnih, organizacijskih i suradničkih) kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 12.300.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta i osigurana je temeljem Okvirnog sporazuma iz sredstava Švicarsko-hrvatskog programa suradnje dok su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

Financirat će se dvije grupe aktivnosti. Prva grupa se odnosi na suradnju između dviju država u područjima koja su važna za održivi razvoj lokalne zajednice, a druga grupa se odnosi na suradnju između dviju država u području sigurnosti na cestama. Za aktivnosti unutar grupe 1 izdvojit će se 8.800.000,00 kn, a za aktivnosti unutar grupe 2 izdvojit će se 3.500.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

Također, najmanje 60% ukupne vrijednosti projekta potrebno je utrošiti u Republici Hrvatskoj. Pozivom će se financirati otprilike 20 projekata, pri čemu će svi morati biti u partnerstvu.

Prijavitelj može biti udruga koja je osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17). Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 20 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 1. grupe usmjerene pružanju podrške lokalnom društvenoekonomskom razvoju (razvoju volonterstva, pružanju socijalnih usluga i usluga od općeg interesa, jačanju socijalnog kapitala i promicanju socijalne kohezije, zapošljavanju, razvoju društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija, održivog razvoja i zaštite ljudskih prava) su: - seminari u Hrvatskoj koji su pripremljeni i provedeni u suradnji sa švicarskim partnerskim organizacijama; - sudjelovanje predstavnika hrvatskih organizacija na seminarima i radionicama u Švicarskoj koje su organizirale švicarske partnerske organizacije; - prijenos znanja i dobrih praksi; - mentorski programi; - studijski posjeti hrvatskih javnih službenika relevantnim institucijama u Švicarskoj; - javne/stručne rasprave; - istraživačke aktivnosti; - podizanje javne svijesti o temama vezanim uz podršku lokalnom društveno-ekonomskom razvoju.

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 2. grupe usmjerene unapređenju sigurnosti u prometu su: - provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti na temu sigurnosti u prometu; - prilagodba infrastrukture za kretanje pješaka, biciklista i osoba s invaliditetom; - korištenje novih tehnologija u svrhu povećanja sigurnosti u prometu; - prijenos znanja i dobrih praksi; - istraživačke aktivnosti.

Prijave se mogu slati zaključno do: 1. listopada 2018.

Više o samom Pozivu te popratne obrasce možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=3