Natječaj Saveza Alpe-Jadran

30/08/2017

Savez Alpe-Jadran, u kojem je jedna od članica Krapinsko-zagorska županija, do 30. rujna 2017. zaprimat će prijave za zajedničke projekte koje financira iz vlastitog proračuna. Prijave se tematski mogu odnositi na područje kulture, mobilnosti, cjeloživotnog učenja, gospodarstva i drugo, a glavni je preduvjet da ga zajednički prijavljuju minimalno tri partnera iz tri različite zemlje članice Saveza.

Riječ je o projektima manje vrijednosti, odnosno maksimalni iznos sufinanciranja projekta iz proračuna Saveza je 4.000 eura. U prilogu se nalazi prijavni obrazac koji se ispunjava na engleskom jeziku i dostavlja tematskoj radnoj skupini u čiju domenu spada sadržaj projekta, uz napomenu da se popis i kontakti nalaze u samom prijavnom obrascu. Odluka o odobrenim projektima bit će donesena do konca studenoga 2017. godine na sjednici Upravnog odbora Saveza Alpe-Jadran.

Prijavnicu možete pronaći ovdje, a u slučaju dodatnih pitanja zainteresirani prijavitelji se mogu obratiti u Zagorsku razvojnu agenciju.