Natječaj: Kompetentnost i razvoj MSP

19/05/2016

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj "Kompetentnost i razvoj MSP". 

 Dana 17. svibnja 2016. - Upute povezane s Pozivom primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnom cilju 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost, specifični cilj 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima u okviru OPKK-a ima za cilj pružiti bolju potporu razvoju konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta.

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Rok za prijavu: 1. lipanj 2016. -31. prosinac 2016.

Najniža vrijednost potpore: 300.000,00 kuna

Najviša vrijednost potpore: 30.000.000,00 kuna

 

Sve uvjete i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.