Najava novog natječaja WIFI4EU

21/08/2018

Sukladno odluci Europske komisije o otkazivanju prvog poziva na podnošenje prijava u sklopu WIFI4EU programa, novi poziv na podnošenje prijava objavit će se u jesen 2018., (točan datum bit će objavljen naknadno), dok je otvaranje registracija na portalu WIFI4EU predviđeno za drugu polovicu rujna, kada se moraju učitati popratni dokumenti kako bi se omogućila prijava na poziv.
 
U nastavku možete pronaći okvirni plan do početka 2019. godine i kratak opis sljedećih bitnih koraka inicijative WiFi4EU, primjerice otvaranje portala, objava poziva, objava rezultata raspodjele vaučera, planiranje sljedećih poziva. Također, važna informacija je da je broj dostupnih vaučera povećan s 1000 na 2500 te će prema tome svaka država dobiti najmanje 15 vaučera. Vrijednost jednog vaučera je 15 tisuća eura.