Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je natječaj NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI

17/04/2018

CILJ NATJEČAJA: podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje potencijala lokalne zajednice

OČEKIVANI REZULTATI:

  • osmišljeno 60 građanskih akcija u 20 lokalnih zajednica kojima se podiže razina kvalitete življenja u tim zajednicama;
  • povećana aktivnost građana kroz uključenost u osmišljavanje i provedbu građanske akcije;
  • iskorištenost lokalnih potencijala za podizanje kvalitete života u zajednici kroz uključivanje javnog, profitnog i neprofitnog sektora.

 

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, domovi umirovljenika, knjižnice i dr.) registrirane u Republici Hrvatskoj s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji/instituciji.

Visina financijske podrške: do Kn 15.000,00

Broj podrški koje će se odobriti: do 60 podrški – po 3 podrške u 20 županija

Rok prijave: 10. svibnja 2018. godine

Trajanje građanske akcije: do 3 mjeseca, u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine.

Svaki od prihvatljivih prijavitelja: udruga, zaklada ili ustanova ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako prijavitelj pošalje više od jedne prijave na ovaj natječaj, sve će prijave biti odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

Prijave se dostavljaju kroz sustav www.financijskepodrske.hr, uz što je dodatno putem pošte potrebno dostaviti ispisan, potpisan i ovjeren dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (potvrda o postavljenoj dokumentaciji).

Svi zainteresirani prijavitelji trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje financijske podrške prijaviti u propisanom roku popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) kroz sustav www.financijskepodrske.hr.

Po završenom postupku prijave kroz sustav www.financijskepodrske.hr potrebno je ispisati dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije te isti ovjeren pečatom organizacije i potpisan od strane odgovorne osobe za zastupanje organizacije dostaviti u papirnatom obliku isključivo poštom. Ukoliko organizacija ne popuni propisane obrasce i ne postavi propisanu dokumentaciju kroz sustav www.financijskepodrske.hr te spomenuti dokument o verifikaciji ne pošalje na propisani način i u propisanom roku ili prijavi više od jedne građanske akcije u okviru ovog natječaja, smatrat će se da prijava nije zadovoljila osnovne propisane uvjete natječaja.

Potvrdu iz sustava www.financijskepodrske.hr o postavljenoj dokumentaciji potrebno je u propisanom roku isključivo poštom, uz napomenu

“Za natječaj – Naš doprinos zajednici” poslati na adresu:

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

“Za Natječaj – Naš doprinos zajednici”

Štrigina 1a 10000 Zagreb

– Ne otvarati do sjednice Komisije za provjeru prijava –

Zakašnjele prijave (popunjeni obrasci i dokumentacija postavljeni u sustav nakon 12:00 sati (podne) 10. svibnja 2018. godine, odnosno dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije s poštanskim žigom nakon 10. svibnja 2018. godine), nepotpune prijave, prijave poslane redovnom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima Nacionalne zaklade ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Natječaja, neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Nacionalne zaklade https://zaklada.civilnodrustvo.hr te na sustavu www.financijskepodrske.hr 

Specifična pitanja vezana uz prijavu na ovaj natječaj mogu se postavljati do 8 kalendarskih dana prije isteka roka za prijavu (do 2. svibnja 2018. godine do 12:00 sati), isključivo na adresu e-pošte natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr.

Odgovori i najčešće postavljana pitanja biti će objavljeni na za to predviđenom dijelu mrežne stranice Nacionalne zaklade.