MRRFEU PREDSTAVILO REZULTATE ISKORIŠTENOSTI FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2018. GODINI

15/01/2019

U ponedjeljak 14. siječnja 2019. godine, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac predstavila je rezultate iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) u 2018. godini koja je obilježena porastom u svim fazama korištenja fondova, uz dvostruko veća ulaganja u ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, unaprjeđenju životnih i gospodarskih uvjeta, osobito za slabije razvijena područja.

Rezultati iskorištenosti EU sredstava tijekom 2018. godine:

  • Ovjereno čak 1,03 milijarda eura od ukupno ovjerenih 1,83 milijarda eura
  • Korisnicima na raspolaganju 2,9 milijardi eura kroz 152 natječaja – ukupno objavljeno 79% alokacije za financijsko razdoblje 2014.-2020.
  • Vrijednost ugovorenih projekata 2,9 milijardi, odnosno 27% dodijeljenih sredstava – ugovoreno 62% u odnosu na alokaciju za financijsko razdoblje 2014.- 2020.
  • Korisnicima isplaćeno 1,05 milijarda eura - ukupno isplaćeno 1,97 milijardi u odnosu na alokaciju za financijsko razdoblje 2014.-2020.
  • 748 milijuna kuna za kapitalne projekte regionalnoga razvoja - dvostruko veće ulaganje nego 2017. godine.

Cilj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2019. godini je povećati razinu ugovorenosti projekata, najvećeg operativnog programa OPKK, na 85 posto raspoloživih sredstava financijske perspektive 2014.-2020. Također, vrlo bitna je izmjena statističkih prostornih jedinica i uspostava NUTS2 regija, kojom su odlukom Vlade RH iz 2012. nepravedno zakinuti slabije razvijeni krajevi, posebice područje Slavonije. Cilj je i prema uzoru na Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, pokrenuti projekte i za ostala područja u Hrvatskoj, a donošenjem Programa razvoja i podzakonskih akata i dalje doprinositi razvoju potpomognutih, brdsko-planinskih područja i otoka.

Najveći projekti u provedbi u 2018. godini (OPKK, najveći operativni program): 

1. Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom (Pelješki most), Hrvatske ceste d.o.o.
    Ukupna vrijednost: 4.023.978.948,00 kn; Bespovratna sredstva: 3.215.559.659,40 kn
2. Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar, HŽ Infrastruktura d.o.o.
    Ukupna vrijednost projekta: 677.701.939,19 kn; Bespovratna sredstva: 412.504.370 kn
3. Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja - Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
    Ukupna vrijednost projekta: 235.430.453,25 kn; Bespovratna sredstva: 232.602.280,72 kn
4. Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar
    Ukupna vrijednost projekta: 196.802.438,11 kn; Bespovratna sredstva: 196.802.438,11 kn
5. Centar za napredne laserske tehnike (CALT), Institut za fiziku
    Ukupna vrijednost projekta: 121.304.417,38 kn; Bespovratna sredstva: 121.297.812,38 kn
6. Arheološki park Vučedol, Muzej Vučedolske kulture
   Ukupna vrijednost projekta: 117.299.998,51 kn Bespovratna sredstva: 99.704.998 kn
7. eHZZO-Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
   Ukupna vrijednost projekta: 114.705.000,00 kn Bespovratna sredstva: 97.098.586,40 kn

Više o rezultatima iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) u 2018. godini možete pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva (https://razvoj.gov.hr/vijesti/snazan-rast-iskoristivosti-fondova-europske-unije-u-2018-godini/3943) te u brošuri o rezultatima u 2018. godini.

Brošuru o rezultatima u 2018. godini možete preuzeti na poveznici: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/MRRFEU%20rezultati%202018..pdf