Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava 'Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1'

25/01/2018

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1''

Opći cilj: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi:

  • Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
  • Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici
  • Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga

Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Kroz ovu operaciju, putem više različtih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina.

 

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Neprofitne organizacije
  • Organizacije civilnog društva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave
  • Ustanova socijalne skrbi

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 18.travnja 2018. godine.

Više o otvorenom Pozivu možete pronaći na:

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i/

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-1/