Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za dostavu projekata u okviru Programa podrške regionalnom razvoju.

13/03/2018

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu
  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu
  • Krapinsko-zagorska županija kao jedinica regionalne samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a

Omjer sufinanciranja: najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi za:

  • jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (osim JLS sa statusom BPP) 50%
  • jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (sa statusom BPP) 75% jedinice područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine (područje provedbe JLS V. i VI. skupine JLS) 50%
  • Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi najviše 700.000,00 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata
  • Minimalna vrijednost projekta je 100.000,00 kuna

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Jedan podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. ožujka 2018.

 

Prilog:

PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU

PPR POZIV ZA ISKAZ INTERESA

DODATAK A

DODATAK B

DODATAKA C