Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je objavilo PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

09/02/2018

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 08. veljače 2018. godine objavilo Program održivog razvoja lokalne zajednice

Cilj programa je doprinijeti ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanju gospodarske i socijalne revitalizacije onih područja RH koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno poticati.

 

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

  • I., II., III. i IV. skupina jedinica lokalne samouprave
  • I. i II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave

 

Podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše 2 zahtjeva.

Maksimalan iznos odobrenih po Korisniku iznosi 1.000.000,00 kuna (sa PDV-om), dok vrijednost pojedinačnog projekta ne smije biti manja od 100.000,00 kuna (sa PDV-om).

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 05. ožujka 2018. godine.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454