MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA objavljuje JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

19/02/2018

U cilju unapređenja prostornog uređenja ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

 

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedećih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna :

  • prostorni plan županije / Grada Zagreba
  • prostorni plan uređenja grada / općine
  • generalni urbanistički plan
  • urbanistički plan uređenja
  • detaljni plan uređenja.

 

Iznos sufinanciranja Ministarstva: udio Ministarstva u sufinanciranju izrade prostornog plana može biti maksimalno do 50% ukupnih ugovorom o izradi prostornog plana preuzetih financijskih obveza podnositelja zahtjeva.

 

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje na Obrascu prijave, na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom
  • isti Obrazac u elektroničkom obliku (excel)
  • Odluku o izradi prostornog plana (preslika)
  • Ugovor s odabranim Izrađivačem plana ili Sporazum o zajedničkom sudjelovanju u izradi predmetnog prostornog plana JLS i JP(R)S s iskazanim iznosom kojim jedinica lokalne samouprave sudjeluje u izradi plana (preslika).

 

Obrazac za prijavu zahtjeva objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva www.mgipu.hr pod nazivom Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova JL(R)S u 2018. godini.

 

Rok za podnošenje zahtjeva: do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava.

 

Postupak odabira: pravodobno pristigli zahtjevi administrativno će se obraditi. Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti obuhvaća utvrđivanje kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na propisane uvjete ovog poziva. Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja. Svaki pojedini prijedlog ocijeniti će Povjerenstvo za odabir koje osniva ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donijeti će Odluku o sufinanciranju odabranih prijedloga. Listu odabranih prijedloga Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.

 

Za eventualna pitanja i dodatne informacije, obratite se ovom Ministarstvu, Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, tel. 01/3782-467 ili na e-adresu: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr, a više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici.