MEĐU OGRANIČENIM NATJEČAJIMA OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA MOGUĆNOST PRIJAVE ZA POZVANE ZAGORSKE USTANOVE I INSTITUCIJE

25/07/2016

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Fonda za regionalni razvoj među ograničenim pozivima na dostavu projektnih prijedloga su i četiri natječaja kojima su potencijalni korisnici pozvane ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije.

Riječ je o natječaju „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ iz kojeg se mogu financirati oprema i manji infrastrukturni radovi Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, zatim natječaj „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ gdje je mogućnost prijave za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana, potom natječaj „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ gdje je među prihvatljivim prijaviteljima Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić te natječaj „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ u okviru kojeg je među prihvatljivim prijaviteljima Odgojni dom Bedekovčina.

Obzirom da je riječ o ogrančenim pozivima, projektna dokumentacija dostavljena je isključivo prihvatljivim prijaviteljima, a više o natječajima možete pronaći ovdje.