Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

01/12/2017

U okviru Europskog socijalnog fonda objavljen je novi natječaj

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Cilj natječaja je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva.

Rok za prijavu je 28.02.2018.

Više informacija potražite ovdje.