Krapinsko-zagorska županija objavila dva natječaja za poljoprivrednike

24/05/2016

Krapinsko-zagorska županija objavila je dva natječaja za poljoprivrednike: Natječaj za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

i Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje.

 

NATJEČAJ ZA POTPORU ZA POKRETANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
 
Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici odnosno osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
 
Uvjeti prihvatljivosti:
a) Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji,
b) Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva do 8.000 eura,
c) Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva moraju biti upisane u ARKOD sustav te u JRDŽ,
d) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima najkasnije prilikom dostave Izvješća o utrošku sredstava,
e) Korisnik u Zahtjevu za potporu mora definirati ciljeve koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti, a koji se moraju odnositi na sljedeća područja:
i) Modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
ii) Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
f) Ulaganja se moraju odnositi na primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Pravilnika,
g) Provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar Zahtjeva za potporu ne smije se započeti prije podnošenje Zahtjeva za potporu,
h) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 
Prihvatljive aktivnosti su:
a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
b) građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva,
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
d) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
e) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Pravilnika.
 
Iznos i udio potpore
Visina potpore po korisniku iznosi do 50.000,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. svibnja 2016. i traje do 24. lipnja 2016. godine.
Detaljnije informacije o javnom pozivu i načinu prijave možete pronaći ovdje.

 

NATJEČAJ ZA POTPORU POLJOPRIVREDNICIMA ZA POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
 
Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji.
 
Uvjeti prihvatljivosti:
a) Korisnik mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 koji se nalazi u Prilogu I. Pravilnika.
b) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2016. godine.
c) Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu.
d) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 
Prihvatljive aktivnosti su:
a) Ulaganja u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
 
Iznos i udio potpore
Visina potpore po korisniku iznosi do 50.000,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. svibnja 2016. i traje do 24. lipnja 2016. godine.
Detaljnije informacije o javnom pozivu i načinu prijave možete pronaći ovdje.