Strateško izvješće Vijeća Europske unije za 2013. godinu: Kohezijska politika Europske unije pomaže prebroditi krizu

02/05/2013

Vijeće Europske unije predstavilo je 19. travnja pregled rezultata rada strukturnih fondova EU-a u državama članicama. Strateško izvješće o provedbi programa kohezijske politike za razdoblje 2007.–2013. sadrži dostupne podatke prikupljene od zemalja članica, a koji se u većini slučajeva odnose na razdoblje do kraja 2011. godine. Preostale su još četiri godine do završetka programa 2015. godine. Ulaganja iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda dovela su do napretka i poboljšanja za brojne građane.

To se odnosi na sljedeće rezultate ostvarene diljem Europske unije: 1,9 milijuna više ljudi ima širokopojasni pristup internetu, 2,6 milijuna više ljudi ima pristup tekućoj vodi, a 5,7 milijuna ljudi kanalizaciji. Izgrađeno je 460 kilometara cesta i 334 kilometara transeuropskih željeznica u transeuropskoj mreži, a 2,4 milijuna ljudi pronašlo je novo radno mjesto uz pomoć Europskog socijalnog fonda. Inovativnost i mala poduzeća ostvaruju veliku korist od ulaganja iz kohezijske politike, a dodatna ulaganja tek slijede.

Zasad su ostvarena ulaganja u 53 240 RTD projekata i 16 000 projekata poslovnog istraživanja te je podržano 53 160 start-up tvrtki. Tijekom korištenja sredstava i pokretanja projekata izvješće je utvrdilo: značajno povećanje u broju ljudi koji su primili potporu na polju zapošljavanja, s 10 milijuna godišnje prije 2010. godine na oko 15 milijuna godišnje od tada; značajno povećanje rezultata od 2010. godine na području podrške za mala i srednja poduzeća – stvoreno je oko 400 000 radnih mjesta (polovica od toga 2010. i 2011.), uključujući 15 600 radnih mjesta u istraživanju i 167 000 radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Više na stranicama Europske komisije - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-336_en.htm