Predstavljeni rezultati istraživanja o stavovima građana o ulasku u Europsku uniju

28/09/2012

Delegacija EU-a u Republici Hrvatskoj predstavila je 13. rujna u Informacijskom centru EU-a rezultate istraživanja javnog mišljenja o stavovima hrvatskih građana o ulasku u Europsku uniju. Prilikom predstavljanja istraživanja, šef Delegacije EU-a veleposlanik Paul Vandoren, istaknuo je kako su ovo prvi rezultati javnog mišljenja nakon provedenog referenduma o ulasku Hrvatske u EU u siječnju ove godine. Govoreći o procesu ratifikacije Ugovora o pristupanju u zemljama članicama EU-a, veleposlanik je izrazio svoje uvjerenje u završetak procesa do predviđenog ulaska Hrvatske u EU 1. srpnja 2013. Rezultate samog istraživanja predstavio je Dragan Bagić iz agencije Ipsos Puls koja je i provela istraživanje u razdoblju od 20. srpnja do 7. kolovoza 2012., na uzorku od 1022 ispitanika. Rezultati istraživanja pokazuju da 44% građana ima pozitivan stav prema EU-u, negativan stav ima 28% ispitanika, dok je 28% ispitanika neutralno. Također je istaknuto kako još uvijek postoji velika potreba za informiranjem građana o Europskoj uniji. Rezultati samoprocjene informiranosti o EU-u pokazali su da se njih 15% smatra dobro informiranima, dok 39% smatra da nisu dovoljno informirani. No, čak 73% ispitanika nisu pokušali sami doći do informacija vezanih uz EU.