Odselili biste u EU? Savjet je dostupan u svega par klikova

13/12/2011

Gdje se može prijaviti za njemačku radnu dozvolu? Treba li građanin Indije boravišnu dozvolu da bi studirao u Španjolskoj? Ako vas iskorištavaju na poslu, kome se možete obratiti za pomoć? Cecilia Malmström, europska povjerenica za unutarnje poslove, pokrenula je 18. studenog „Imigracijski portal EU-a” odnosno web stranice s korisnim informacijama za strane državljane koji žele doći živjeti u EU. Imigracijski portal EU-a prvo je mjesto za pristup ažuriranim, praktičnim informacijama o EU-u i nacionalnim imigracijskim procedurama i politikama. Radnici, istraživači, studenti i oni koji se žele pridružiti svojim obiteljima koje su već u EU-u mogu pronaći informacije o zemlji članici u koju žele odseliti, a koje su prilagođene njihovim potrebama. Isto tako, portal omogućava izravnu vezu s web stranicama nacionalnih imigracijskih vlasti. Stranice su namijenjene i migrantima koji su već u EU-u i koji bi se željeli preseliti iz jedne zemlje članice u drugu.

Više na stranicama: ec.europa.eu/immigration