Nova uredba Europske komisije o malim potporama u području poljoprivrede

20/12/2013

 

Komisija je 18.12.2013.g. donijela uredbu o povisivanju gornje granice i preciznijem definiranju niskih iznosa potpora (potpore de minimis) koje se ne smatraju državnim potporama. Nova će uredba državama članicama omogućiti veći manevarski prostor za dodjeljivanje potpora bez narušavanja tržišnog natjecanja, posebice u izvanrednim situacijama, a Komisiji pojednostavnjenu obradu nacionalnih potpora u poljoprivrednom sektoru. 
 
Novom se uredbom, koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2014., iznos po korisniku povisuje na 15 000 EUR u razdoblju od tri proračunske godine, a gornja granica po državi članici na 1 % vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Osim toga je novom uredbom preciznije definirano koje su vrste potpora obuhvaćene njezinim područjem primjene. 
 
Tržišno natjecanje jedno je od najvažnijih pokretača rasta, a očuvanje sustava slobodnog i nenarušenog tržišnog natjecanja jedno od temeljnih načela Europske unije (EU). Svrha je politike EU-a u području državnih potpora zajamčiti slobodno tržišno natjecanje, učinkovitu raspodjelu sredstava i jedinstvenost europskog tržišta uz poštovanje obveza koje je EU preuzeo na međunarodnoj razini. Državne potpore u poljoprivrednom sektoru temelje se na tri načela: 
 
  • poštovanje općih načela politike tržišnog natjecanja, 
  • usklađenost sa zajedničkom politikom Unije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, 
  • sukladnost s obvezama Unije na međunarodnoj razini, a osobito sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o poljoprivredi.