Kohezijski fond i sredstva koja su planirana za Hrvatsku u proračunu EU-a za razdoblje 2014.–2020

08/11/2012

Kohezijski (regionalni) fond jedan je od najvažnijih zajedničkih politika EU. Fond služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih manjkova, kaoi stabilizaciji gospodarstava između zemlja članica/regija. Najvažniji je instrument za postizanje kohezije unutar EU. Kohezijska politika je investicijska politika Europske unije koja podržava stvaranje novih radnih mjesta, gospodarski razvoj, omogućava bolju kvalitetu života te konkurentnost i održivi razvoj. Kohezijska politika je instrument za ostvarivanje strategije Europa 2020.

Kohezijska politika ima 3 prioriteta :

  • prioritet 1 – promicanje razvoja i strukturnih prilagodbi regija koje zaostaju u razvoju (BDP percapita manji od 75% europskog prosjeka);
  • prioritet 2 – pomoć gospodarskoj i socijalnoj preobrazbi područja sa strukturnim poteškoćama;
  • prioritet 3 – podrška adaptaciji i modernizaciji politika i sustava obrazovanja, obuke i zapošljavanja

Hrvatske institucije pripremaju se zakorištenje Kohezijskog fonda kroz programpretpristupne pomoći IPA – Komponenta III.

Prema Financijskom paketu za pristupanje Republike Hrvatske EU-u izrađenom na temelju datuma pristupanja 1. srpnja 2013.godine, ukupno odobrena sredstva iz Kohezijskog fonda za RH za drugu polovicu 2013. godine iznose 149,8 milijuna eura. Za razdoblje koje pokriva višegodišnji financijski okvir u EU-a 2014.–2020. iznos dostupan iz Kohezijskog fonda nije poznat, ali prema predloženom planu ukupno planirana sredstva za Hrvatskuu sedmogodišnjem razdoblju od 2014.– 2020. godine iznosila bi 13,7 milijardi eura.