Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

06/05/2015

(EACEA) upravlja europskim programima financiranja i mrežama na području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, audiovizualne politike i kulture, državljanstva i humanitarne pomoći.

Navedena područja financiraju se kroz programe Erasmus+, Kreativna Europa, Europa za građane, EU pomoć volonterima. Kako bi dodatno upoznali potencijalne korisnike o programima i mogućnostima, izdana je kratka brošura "Potpora vama i vašim projektima" (Supporting you and your project).


Više o tome možete pročitati ovdje.