Istraživanje Eurobarometra o Europskom građanstvu

28/02/2013

Europska komisija objavila je 19. veljače rezultate najnovijeg istraživanja Eurobarometra. Prema njima, dvadeset godina nakon rođenja europskog građanstva, Europljani su općenito svjesni svojih prava, ali ne znaju uvijek što sve iz njih proizlazi. 81 posto ispitanika zna da su građani EU-a, uz to što su i građani svojih država. Međutim, samo 36 posto njih smatra da su dobro informirani o pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a. Europljani su većinom upoznati s pravom slobodnog kretanja (88 posto) i s pravom na slanje pritužbi institucijama EU-a (89 posto). Istovremeno, dvije trećine (67 posto) njih smatra da slobodno kretanje ljudi unutar EU-a koristi njihovoj zemlji. Upravo stoga su tijekom Europske godine građana 2013., europski povjerenici udružili snage s nacionalnim političarima te sudjeluju u raspravama s građanima u svim državama članicama EU-a kako bi čuli njihova pitanja. U tim izravnim raspravama europski će političari moći saznati što građani žele, što misle o svojim pravima i kako vide napredak Unije u idućih deset godina. Povjerenici su već sudjelovali u raspravama u Cadizu (Španjolska), Grazu (Ausrija), Berlinu (Njemačka), Dublinu (irska), Napulju (Italija), Göteborgu (Švedska), Torinu (Italija) i Coimbri (Portugal). Još mnogo rasprava održat će se širom Europe u 2013. godini. Na njima će europski, nacionalni i lokalni političari sudjelovati u debati s građanima iz svih slojeva.

Više na stranicama Europske komisije, a same rasprave možete pratiti na: ec.europa.eu/european-debate.