Građanski odgoj u školama u Europskoj uniji

24/07/2012

Prema izvještaju Europske komisije od 31. svibnja, sve zemlje članice EU-a uvele su „građanski odgoj” u nastavni program svojih osnovnih i srednjih škola, iako svaka od njih pristupa tome na različit način. Međutim, poboljšavanje znanja i vještina za podučavanje tog predmeta i dalje predstavlja izazov. Samo dvije zemlje (Ujedinjena Kraljevina i Slovačka) nude početne programe edukacije za buduće učitelje tog predmeta. Izvještaj pokazuje opći konsenzus da bi građanski odgoj trebao razvijati kritičko razmišljanje i analitičke vještine i stavove, kako bi se poticalo aktivno sudjelovanje u školi i u društvu. U izvještaju se kaže da su škole u svim europskim zemljama uvele pravila i preporuke čiji je cilj poticati demokratsku praksu i sudjelovanje kroz, na primjer, izbor razrednih predstavnika, učeničkih vijeća i učeničkih predstavnika u školskim tijelima. To povećava vjerojatnost da će se mladi ljudi aktivno uključiti u društveni i politički život. Pri ocjenjivanju uspjeha kod učenika, sve se više uzima u obzir i aktivno sudjelovanje: u više od trećine europskih zemalja danas se pri ocjenjivanju uzima u obzir i sudjelovanje u školskim aktivnostima ili aktivnostima u zajednici.