Europska građanska inicijativa – građani utvrđuju dnevni red!

25/05/2012

Od 1. travnja građani mogu izravno sudjelovati u kreiranju politika EU-a kroz Europsku građansku inicijativu. Potrebno je milijun potpisnika iz barem sedam država članica da bi se od Komisije zatražilo da predloži europski zakon. Kako biste pokrenuli inicijativu, morate formirati odbor od najmanje sedam osoba koje žive u najmanje sedam različitih država članica. Zatim registrirate svoju inicijativu kod Komisije, na bilo kojem od službenih jezika Unije. Predložena inicijativa mora biti unutar nadležnosti Komisije i ne smije biti u nedvojbenoj suprotnosti s vrijednostima EU-a. Potpise je moguće prikupiti na papiru i online. Da biste imali pravo potpisa, morate biti građanin Europske unije i dovoljno stari za glasanje na izborima za Europski parlament. Nakon što se potvrdi valjanost potpisa, bit ćete pozvani da detaljno objasnite svoju inicijativu Komisiji i da je predstavite na javnoj raspravi koju će organizirati Europski parlament. Komisija će vas obavijestiti o koracima koje namjerava (ukoliko namjerava) poduzeti, te će vam objasniti razloge za svoju odluku. Europska građanska inicijativa je novina koju je donio Lisabonski ugovor.