Europa stari – pripreme počinju danas

31/05/2012

Posljednji izvještaj EU-a, objavljen 15. svibnja, predviđa da će do 2060. godine skoro trećina ukupne europske populacije od 517 milijuna stanovnika imati 65 ili više godina. Iako će ukupni broj stanovnika 2060. biti tek malo veći (517 milijuna, u odnosu na 502 milijuna u 2010.), oni će biti mnogo stariji – predviđa se da će 30 posto Europljana imati 65 ili više godina života. Iako porast stanovništva, koje osim toga duže živi, predstavlja veliko postignuće, to rezultira i velikim izazovima za europska gospodarstva i sustave socijalne skrbi. Naravno, druga strana medalje je ta da će biti manje radno sposobnog stanovništva – predviđa se da će udio stanovnika u dobi od 15 do 64 godine pasti sa 67 na 56 posto. To znači da će umjesto današnja četiri, na svakog umirovljenika dolaziti otprilike samo dva radno sposobna stanovnika.