Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

01/03/2018

U cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.
 
Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.
 
Prihvatljivi podnositelji: jedinice lokalne samouprave.
 
Prihvatljivi projekti: sanacija klizišta.
 
Prihvatljive aktivnosti su:
  • izrada projektne dokumentacije
  • radovi na sanaciji klizišta
Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.
 
Iznos sufinanciranja Ministarstva: udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 
Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje na propisanom Obrascu prijave, na adresu e-pošte: klizista@mgipu.hr  
 
Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.
 
Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od dana objave poziva odnosno najkasnije do 28. ožujka 2018. godine.
 
Dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva i detaljne informacije nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva.