Javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

02/05/2017

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH objavilo je Javni poziv temeljem Programa "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2017. godinu. Prijave se zaprimaju od 24.04. do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine

Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a ukupno osigurana sredstava za ovaj Poziv iznose 2.000.000,00 kuna. 

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) i fizičkim osobama. 

Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Sredstva temeljem ovog Poziva namijenjena su za:

  • obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita ostručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15);
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Sredstva se odobravaju u visini od 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini za:

  1. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik  (1.200,00/1.500,00 kn);
  2. Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti (najviše 3.200,00 kn);
  3. Polaganje majstorskog ispita (2.600,00 kn);
  4. Pripremu za polaganje majstorskog ispita (najviše 5.400,00 kn);
  5. Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (stvarni troškovi školarine);
  6. Polaganje pomoćničkog ispita (1.200,00 kn);
  7. Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (stvarni troškovi). 

Cjeloviti tekst Programa i Poziva te popratna dokumentacija su dostupni ovdje