JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

05/01/2018

Hrvatska turistička zajednica je Godišnjim programom rada i financijskog plana za 2018. godinu objavila JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini.
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:
aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista, 
razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u  razdoblju pred i posezone.
 
Sredstva potpore odobravat će se za 2 programa:
  • Mjera 1. - Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone 
  • Mjera 2. - Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
Najniži iznos potpore za svaku mjeru je 50.000,00 kn dok je najviši iznos potpore 200.000,00 kn.
 
Korisnici potpore mogu biti:
trgovačka društva;
pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
ustanove;
OPG-i koji su registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga prema propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost.

Rok za podnošenje kandidatura je 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine).

Dodatne informacije možete pronaći na: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima