Javni poziv za podnošenje prijava za Mjeru 2: Ustupanje IKT opreme na korištenje za potrebe poslovanja

09/08/2017

Temeljem Ugovora o darovanju IKT opreme u svrhu provedbe projekta "Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-BUSINESS), faza II" zaključenog između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Zagorske razvojne agencije d.o.o., objavljen je Program potpora male vrijednosti za poticanje gospodarstva kroz poboljšanje poslovne konkurentnosti poduzetnika (dalje u tekstu: Program potpora male vrijednosti). 

Temeljem Programa potpora male vrijednosti, Zagorska razvojna agencija d.o.o. dana 09.08.2017. godine objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti -Mjera 2: Ustupanje IKT opreme na korištenje za potrebe poslovanja-. 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti s ciljem poboljšanja poslovne konkurentnosti poduzetnika kroz besplatno ustupanje IKT opreme poduzetnicima za potrebe njihovog poslovanja. 

Na Javni poziv mogu se javiti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, uključujući i poduzetnike početnike. Vrsta opreme koja se ustupa poduzetnicima navedena je u tekstu Javnog poziva. 

Najniži iznos potpore iz Mjere 2 koji se može dodijeliti jednom korisniku za korištenje IKT opreme, preračunato na mjesečnu osnovu iznosi 150,00 HRK, dok najviši iznos, preračunato na mjesečnu osnovu iznosi 5.300,00 HRK. Potpore se dodjeljuju u nefinancijskom obliku putem besplatnog korištenja IKT opreme od strane zainteresiranih prihvatljivih korisnika. 

Prijave na Javni poziv podnose se Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. na propisanim obrascima (Zahtjev za ustupanje IKT opreme ZAH_IKT-17, Izjava o primljenim potporama male vrijednosti IZJ/17) putem:

  • e-maila na adresu tea@zara.hr ili
  • telefaksa na broj 049/301-290 ili
  • poštom na adresu: Zagorska razvojna agencija d.o.o., Frana Galovića 1B, 49000 Krapina

Prijave se zaprimaju od dana objave Javnog poziva, zaključno do 30. studenog 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih kapaciteta opreme. 

Program potpora male vrijednosti, Javni poziv i obrasci za prijavu dostupni su u prilogu ove objave. 

Prilozi:

  1. Program potpora male vrijednosti
  2. Javni poziv za podnošenje prijava, -Mjera 2: Ustupanje IKT opreme na korištenje za potrebe poslovanja-
  3. Zahtjev za ustupanje IKT opreme (ZAH_IKT-17)
  4. Izjava o korištenim potporama (IZJ/17)