JAVNI POZIV za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane Hotele

04/10/2017

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane Hotele.

Predmet javnog poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“.

Javnim pozivom će se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formirati baza (projekata) i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju izgradnju novog hotela ili rekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u Hotel ili podizanje kvalitete postojećeg hotela, koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine "Hoteli", moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda: Healt&fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela.

Prijavitelj projekta može biti mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) 651/2014

Podaci koji se ovim Javnim pozivom od potencijalnih prijavitelja traže su:
Ispunjen obrazac upitnika (TP-SFEU/17) koji se nalazi na Internet stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr/javni pozivi) koji sadrži osnovne podatke o predlagatelju / nositelju projekta i osnovne podatke o planiranom projektu, te o tehničkoj spremnosti/zrelosti projekta.

Javni poziv otvoren je do 18. listopada 2017. godine, a prijavnu dokumentaciju možete naći na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370