JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

08/01/2018

Hrvatska turistička zajednica objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: TZN).

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:

1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista:

a) uređenje šetnica, cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja; brendiranje turističke destinacije; labeling u turističkoj destinaciji; unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u destinaciji (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor); izrada promotivnih brošura o ključnim turističkim proizvodima za klaster/županiju: podizanje kvalitete informacija za posjetitelje (informativne ploče i sl.), izrada/redizajn internetskih stranica klastera/županija.

b) turistička/smeđa signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16) – izrada i postavljanje nove turističke/smeđe signalizacije te popravak uništene turističke signalizacije.

2. Edukacija: strukovno usavršavanje i treninzi za nositelje turističke ponude i davatelje usluga (npr. usavršavanje za podizanje kvalitete usluživanja hrane i pića - sommelieri, cooking show, edukacija pratitelja/vodiča za selektivne oblike turizma, turističke interpretatore, edukacija za privatne iznajmljivače, edukativne radionice za davatelje turističkih usluga i sl.), izuzev za strukovno/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i osposobljavanje za kvalifikacije i polaganje stručnih ispita.

3. Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture: sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja TZN, sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09) ili suglasnosti Ministarstva turizma.

Korisnici potpore su TZN koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe/projekte iz točke II. ovog Javnog poziva za aktivnosti u 2018. godini.

Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za dodjelu potpora može kandidirati najviše pet (5) programa/projekata.

Iznos odobrene potpore po pojedinom programu/projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.

Rok za podnošenje kandidatura je 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine).

Cjelokupnu dokumentaciju možete naći na: http://www.mint.hr/vijesti/objavljeni-javni-pozivi-hrvatske-turisticke-zajednice/11565