JAVNI POZIV za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini

05/01/2018

Hrvatska turistička zajednica objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini. 
 
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ)  za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:
• aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske,
• obogaćivanju turističke ponude, 
• razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu,
• stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
• tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.
 
Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:
1. grupe proizvoda
2. sadržaj paket aranžmana/ture 
3. središnja priča (storyline)
4. ostali elementi.
 
Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.
 
Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana.
 
Po ovom Javnom pozivu ne mogu se kandidirati programi paket aranžmana koji su:
- već kandidirani za druge programe potpora HTZ-a u 2018. godini
- već ostvarili potporu HTZ-a ili potporu Ministarstva turizma u bilo kojem razdoblju.
 
Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.
 
Rok za podnošenje kandidatura je 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine).