JAVNI POZIV za dodjelu potpora događanjima u 2018. godini

13/02/2018

Hrvatska turistička zajednica objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora događanjima u 2018. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 •  razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 •  povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 •  stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

Program 1. Potpore događanjima u pred i posezoni (kulturna/zabavna, sportska, eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja)

Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima (kulturna/zabavna, sportska, eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja)

Program 3. TOP događanja (kulturna/zabavna, sportska).

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 •  zadruge,
 •  nacionalni sportski savezi,
 •  javne ustanove,
 •  ustanove u kulturi,
 •  umjetničke organizacije,
 •  jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 •  turističke zajednice.

HTZ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za Program 1. i Program 2. je 12. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 12. ožujka 2018. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za Program 3. Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba je 5. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 5. ožujka 2018. godine.

Cjelokupnu dokumentaciju možete naći: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-dogadanjima