JAVNI POZIV za dodjelu bespovratne potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije

07/02/2018

Temeljem Programa potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko- zagorske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja Krapinsko- zagorska županija dodjeljivati će potpore male vrijednosti s ciljem da se potakne rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva Županije kroz podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika i povećanje njihove tržišne uspješnosti.

U okviru navedenog raspisuje se Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije- lokacija Zabok, Bračak 4.

Predmet Javnog prostora je davanje na korištenje uredskog prostora površine 29,94 m2 sa uredskim namještajem za 4 radna mjesta.

Kandidat za prijem u prostor Poduzetničkog inkubatora treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

- imati status poduzetnika početnika ili poduzetnika inovatora imati sjedište/ prebivalište na području Krapinsko- zagorske županije

- biti registriran za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz sljedećih područja:

  • energetska učinkovitost,
  • ICT,
  • multimedija, digitalna grafika, arhitektura i građevinarstvo, elektrotehnika ili elektroničko poslovanje,
  • savjetodavne usluge,
  • ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju imati podmirene obveze prema državi

- imati podmirene obveze prema zaposlenicima

- ispunjavati propise o potporama male vrijednosti.

Opremljeni poslovni prostori dodjeljuju se na vrijeme od 3 godine.

Intenzitet potpore koji se može dodijeliti korisniku je 51.373,80 kuna u 3 godine poslovanja.

Iznos potpore koji se mjesečno može dodijeliti korisniku je 1.427,05 kuna.

U ukupan iznos potpore ulaze troškovi potrošnje sljedećih energenata: struje, vode i grijanja.

Također u iznos potpore ulazi iznos zakupnine za određeni poslovni prostor.

Propisani obrasci za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru objavljeni su na mrežnoj stranici:http://www.kzz.hr/poziv-inkubator-bracak-2018