Javni poziv temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini

07/04/2017

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini.

Cilj Programa jest podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, s posebnim naglaskom na unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na kontinentu, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove na kontinentu, generiranje ključnog motiva dolaska na kontinentu, primjereniju valorizaciju resursa na kontinentu, stvaranje nove atrakcijske osnove na kontinentu, poticanje rasta turističke potrošnje na kontinentu i povećanje zadovoljstva gostiju ponudom u destinaciji.

Predmet sufinanciranja su:
- izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima,
- trasiranje ciloturističkih ruta,
- uređenje i označavanje cikloturističkih ruta,
- izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne aplikacije.

Za  dodjelu bespovratnih sredstava kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije na kontinentu i to: Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Ukupno je na raspolaganju 5.000.000 HRK, a potpora se dodjeljuje u minimalnom iznosu od 40.000 HRK odnosno u maksimalnom iznosu: do 500.000 HRK. Ukoliko se svih 14 županija javi na javni poziv, predviđeno je svakoj dodijeliti potporu do 350.000 HRK po odobrenom projektu. Ukoliko se prijavi manji broj županija, preostali, neutrošeni dio sredstava raspodijelit će se sukladno opravdanim troškovima i vrijednosti projekata ostalim predlagateljima, ali maksimalno do 500.000 HRK.

Rok za podnošenje prijava je 26. travnja 2017. godine.

Detaljne informacije o Programu i Javnom pozivu nalaze se na službenim stranicama Ministarstva turizma.