JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018.

16/02/2018

MINISTARSTVO TURIZMA objavljuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018.

 

Na Javni natječaj mogu se javiti: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

 

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

  • seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga
  • radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja

Kategorije prihvatljivih troškova:

1. ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti)

2. putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)

3. oprema i roba (u pravilu do 10%)

4. ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.700.000,00 kn.

Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 50.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kn.

 

Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 01. veljače 2019. godine. Javni natječaj otvoren je do 19. ožujka 2018. godine.

 

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414