JAMSTVENI PROGRAM "POLJOPRIVREDNICI"

13/11/2017

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede a koji udovoljavaju uvjetima ovog Programa.

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:

  • su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika
  • su u privatnom vlasništvu više od 50%
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci
  • imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom,
  • imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije
  • nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti
  • imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje.

UVJETI JAMSTVENOG PROGRAMA:

ZNAČAJKE / MJERE Mjera A – investicije u poljoprivredi Mjera B – obrtna sredstva
Maksimalni iznos jamstva do 10.000.000,00 kn do 750.000,00 kn
Minimalna stopa jamstva 10% 10%
Maksimalna stopa jamstva 50%

 

– za mlade poljoprivrednike do 80% [1]

50%
Minimalno trajanje jamstva 1 godina 1 godina
Maksimalno trajanje jamstva 15 godina 5 godina
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo Osnovna i obrtna sredstva Obrtna sredstva
Udio obrtnih sredstava najviše 30% od iznosa kredita 100%
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva) 0,25% iznosa odobrenog jamstva 0,5% iznosa odobrenog jamstva
Potpora Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER) Potpora male vrijednosti (de minimis)

Krajnji primatelj podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a. Financijska institucija dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita/leasinga uz potrebnu propisanu dokumentaciju objavljenu na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.
Financijska institucija zahtjeve podnosi poštom, elektroničkom poštom ili neposredno na adrese objavljene na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.

Ovaj Program važi do iskorištenja sredstava, a najduže do uvođenja financijskih instrumenata u sektoru poljoprivrede iz ESI fondova ili do 31. prosinca 2018. godine.

Cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj stranici HAMAG BICRO-a :http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/jamstva/jamstveni-programi/poljoprivrednici-2/