Izmjene Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

09/06/2017

Upravljačko tijelo Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska objavilo je IZMJENE trajno Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska te novu verziju 3. dijela Priručnika o provedbi projekata za korisnike.

Izmjene Otvorenog poziva te 3. dijela Priručnika o provedbi projekata za korisnike odnose se na provjeru administrativne usklađenosti i prihvatljivosti. Konkretno, ovom izmjenom natječajne dokumentacije dozvoljene su dopune isključivo u slučaju ukoliko samo u jednom polju obrasca za prijavu nedostaje prijevod ili je prijevod neodgovarajući (navedeno znači da u slučaju kada je tekst unesen u jednom jeziku i nedostaje prijevod ili je tekst unesen dva puta u istom od traženih jezika). Dosada su takvi projekti bili odbijeni tijekom administrativne provjere kao neprihvatljivi, bez zahtjeva za obrazloženjima ili dodatnim dokumentima.

Izmjena otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga objavljena je na mrežnoj stranici programa u rubrici Otvoreni poziv gdje se nalazi i nova verzija 3. dijela Priručnika o provedbi projekata za korisnike.