Instrument za povezivanje Europe, Connecting Europe Facility (CEF) objavio je poziv za podnošenje projektnih prijedloga

21/03/2018

Instrument za povezivanje Europe, Connecting Europe Facility (CEF) objavio je poziv za podnošenje prijedloga u okviru višegodišnjeg programa rada za dodjelu financijske potpore u području transeuropske energetske infrastrukture za financiranje projekata od zajedničkog interesa u energetskom sektoru, elektroenergetici, pametnim mrežama, plinu i prekograničnim mrežama ugljičnog dioksida.

Okvirni iznos raspoloživ za odabrane prijedloge u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga iznosi 200 milijuna EUR.

Virtualni info dan u okviru poziva održat će se 9. travnja.

Rok za podnošenje prijedloga je 26. travnja 2018.

Više na: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals.