HRVATSKA KAKVU ŽELIMO – NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA DO 2030. GODINE

06/12/2018

Tijekom 2017. godine pokrenut je proces izrade Nacionalne Strategije Republike Hrvatske do 2030. godine pod geslom – HRVATSKA KAKVU ŽELIMO.    Svrha izrade ovog strateškog dokumenta je identifikacija strateških smjerova razvoja i ciljeva Republike Hrvatske poštujući integritet njezinog teritorija i posebnosti svake županije, grada i općine. Strategija čini temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova.   Okvir za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine sadržan je u Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, a u izradu i provedbu Nacionalne razvojne strategije uključena su sva relevantna tijela i institucije na svim razinama upravljanja. Tijek izrade Strategije, događanja, važna pitanja, a i svoje komentare možete pratiti i slati putem uspostavljene Internet stranice - https://www.hrvatska2030.hr    Nakon što su zakonodavnim okvirom stvorene pretpostavke za pokretanje postupka izrade Strategije, uspostavljena su tijela i radne skupine koje aktivno sudjeluju u pripremi dokumenta – upravljački odbor, izvršna radna skupina, tematske radne skupine – koje sačinjavaju predstavnici ministarstava, drugih središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave te regionalni koordinatori.  Nacionalna razvojna strategija izrađuje se u fazama te je njezino usvajanje predviđeno tijekom 2020. godine, a provedba započinje u 20121. godini što odgovara novom Financijskom razdoblju za EU fondove – 2021. – 2027. godina. Faze izrade obuhvaćaju definiranje vizije Hrvatske do 2030. godine kao fazu 1, u fazi 2 provodi se analiza stanja i izrađuje se razvojni scenarij za Hrvatsku do 2030. godine, a u fazi 3 odabrat će se i razraditi strateški ciljevi i instrumenti provedbe. Razrada strateških ciljeva i definiranje mehanizama provedbe obuhvaća definiranje strateških projekata, provedbenih mehanizama i načina upravljanja resursima. Nakon izrade ovih dijelova, pokreće se proces izrade proračuna potrebnih resursa za provedbu NRS. U proces izrade ove strategije uključeni su svi dionici društva u Hrvatskoj, uključujući javni, privatni i civilni sektor, akademsku zajednicu i građane. Trenutno je svakom pojedincu omogućeno ispunjavanje Upitnika za građane “Vizija Hrvatske kakvu želimo”.   Usvajanjem Nacionalne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine primijeni će se novi sustav strateškog upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji se zasniva na suradnji svih sektora društva, a usmjeren je na potrebe građana i povećanje kvalitete života svih dijelova Hrvatske.