Europska komisija objavila poziv za podnošenje prijedloga Povelja Erasmus za visoko obrazovanje 2014.–2020.

13/02/2018

Europska komisija objavila je poseban poziv za podnošenje prijedloga Povelja Erasmus za visoko obrazovanje 2014.–2020., Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), koja pruža opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje neka institucija visokog obrazovanja može provoditi u okviru Erasmus+ programa. 

Dodjela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje preduvjet je za sve institucije visokog obrazovanja koje se nalaze u jednoj od zemalja država članica, a koje se žele prijaviti za sudjelovanje u mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja i/ili suradnji za inovacije i dobre prakse u okviru programa.

 

Rok za podnošenje prijava: 22. ožujak 2018. godine.

 

Više na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en.