"Europa za građane - nova mobilna aplikacija za udruge"

25/08/2015

Putem internetske stranice: https://udrugeinfo.uzuvrh.hr registrirajte profil Vaše udruge te unesite aktivnosti i usluge koje planirate provoditi (ali i potrebe za volonterima) u sljedećem razdoblju od 6 mjeseci, a koje želite predstaviti građanima.

Korisničke upute za rad sa aplikacijom je moguće pregledati odabirom gumba POMOĆ. Aplikacija UdrugeInfo dostupna je za preuzimanje na svim mobilnim platformama (Android, iPhone, Windows Phone) te omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o udrugama registriranim prema Zakonu o udrugama. Putem aplikacije, građani mogu pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s udrugom koja im je od interesa. Pretraživanje je omogućeno korištenjem interaktivne karte Republike Hrvatske.

Za sva pitanja i podršku oko korištenja aplikacije, možete se obratiti na e-mail: drina.cavar@uzuvrh.hr