Erasmus+: „Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja

19/01/2017

U okviru programa Erasmus+, objavljen je poziv pod nazivom „Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja“. Motiv poziva je potaknuti transnacionalno učenje i razmjenu iskustva s ciljem utvrđivanja, ispitivanja, razvoja ili procjene inovativnih pristupa politici obrazovanja s potencijalom za njihovu opću primjenu te za doprinos poboljšanju sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • nadležna tijela na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini odgovorna za politiku obrazovanja i osposobljavanja;
 • neprofitne, privatne ili javne organizacije;
 • istraživački centri;
 • škole ili druge obrazovne ustanove;
 • visokoškolske ustanove;
 • gospodarske komore;
 • mreže dionika;
 • centri za priznavanje;
 • tijela za procjenjivanje/osiguranje kvalitete;
 • trgovinske organizacije i zaposlenici;
 • sindikati i udruženja zaposlenika;
 • usluge profesionalnog usmjeravanja;
 • civilno društvo i kulturne organizacije;
 • poduzeća;
 • međunarodne organizacije.

Troškovi projekta sufinancirat će se do 75% s maksimalnim iznosom od 500.000 eura po projektu.

Prihvatljive aktivnosti mogu biti (popis nije konačan):

 • analize, studije, zadaci mapiranja;
 • istraživačke aktivnosti;
 • aktivnosti obuke;
 • izrada nacrta izvješća, projektnih zaključaka, preporuka politike;
 • radionice;
 • konferencije/seminari;
 • testovi i procjene inovativnih pristupa na temeljnoj razini.

Za prijavu je potrebno partnerstvo koje se mora sastojati od najmanje 3 organizacije iz 3 različite države koje sudjeluju u Erasmus+ programu. Rok za prijavu projekta je 14. ožujka 2017. godine. Više informacija o pozivu i uvjetima prijave (na engleskom jeziku) možete vidjeti ovdje.

U Bruxellesu se 27. siječnja 2017. godine organizira Info dan vezan uz ovaj poziv, u sklopu kojeg možete koristiti i platformu za traženje partnera.