APPRRR - raspisan natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacije 4.1.3. "Korištenje obnovljivih izvora energije"

27/05/2016

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.
 
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
 • mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.
Visina tražene potpore:
 • najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 • najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 • Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi nematerijalni troškovi jesu:
 • kupnja ili razvoj računalnih programa,
 • kupnja prava na patente i licence,
 • autorska prava,
 • registracija i održavanje žigova i
 • ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.
Prihvatljivi opći troškovi jesu usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
 
Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
 
ROK za podnošenje zahtjeva za potporu je 6. listopad 2016. godine.
 
Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći ovdje, a pravilnik ovdje.