Anketa o poduzetničkoj aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji

23/10/2018

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom provodi istraživanje o poduzetničkoj aktivnosti žena u sklopu projekta “MREŽA^2 - „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“. Projektom se istražuje institucionalni okvir za razvoj ženskog poduzetništva, poduzetnički potencijali žena, poduzetničke aktivnosti, pristup resursima- financijskim, kadrovskim i drugim, socio-kulturno okruženje, dostupnost poduzetničkih i drugih mreža, obrazovanja i osposobljavanja. Ujedno se ispituju rodne uloge, stavove i strategije u usklađivanju poslovnog i obiteljskog života koje primjenjuju uspješne poduzetnice. 

U svrhu donošenja Akcijskog plana razvoja poduzetništva žena u Krapinsko-zagorskoj županiji, pripremljena je anketa koja se nalazi ovdje te molimo da je ispunite do 1. studenog 2018..

Anketa je anonimna te će njeni rezultati biti korišteni isključivo u svrhu pripreme Akcijskog plana. Za sva pitanja vezano uz anketu možete nam se obratiti putem e-maila projekti@zagorje-sutla.eu .