Akcijski plan i Izvori sredstava u okviru Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske

02/08/2017

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je nacrte Akcijskog plana i Izvora sredstava u okviru Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Dokumenti će, nakon postupka savjetovanja s dionicima uključenim u pripremu i provedbu Strategije, biti upućeni u proceduru donošenja. Akcijski plan provedbeni je dokument Strategije koji omogućava njezinu provedbu razradom mjera utvrđenih u Strategiji i to navođenjem konkretnih aktivnosti, projekata i programa u trogodišnjem razdoblju (2017. – 2019. godina).

Akcijskim planom je ostvarena poveznica Strategije s očekivanim izvorima financiranja njezine provedbe. Dokumenti se nalaze u nastavku:

Akcijski plan

Izvori sredstava