Na ovim stranicama mogu se pronaći informacije o pretpristupnim programima koji su bili dostupni Republici Hrvatskoj (CARDS, Phare, ISPA i SAPARD) prije korištenja instrumenta IPA, kao i informacije o samom IPA programu, Programima Zajednice i strukturnim fondovima.